Zastrzeżenia prawne

PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH

Letter Straße 50 | 33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: +49 5245 8606-0 | Fax: +49 5245 8606-22
info@planam.de

Directie

Christian Reckord
Odpowiedzialni w znaczeniu MdStV: Christian Reckord
Sąd Rejonowy Gütersloh, Rejestr handlowy HRB 5945
Nr podatku obrotowego: DE126793073

Teksty, Layout/Programowanie

MEDIUM Werbeagentur GmbH
Am Lenkwerk 5 | D-33609 Bielefeld
Fon: +49 521 933000-0
www.medium.ag

Zdjęcia

Hirschmeier Media GmbH & Co. KG 
Buddestraße 15 | 33602 Bielefeld
Fon: +49 (0) 521 9238711
www.hirschmeier-media.de

Meinhardt Fotodesign
Barbara Meinhardt, Dipl.-Fotodesignerin
Goerdelstraße 1a | 33649 Bielefeld 
Fon: +49 5 21 - 63 94 0 
www.meinhardt-fotodesign.de


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

1. Treść oferty online
Autor nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i zupełność lub jakość przygotowanych informacji. Roszczenia odpowiedzialności w stosunku do autora w związku ze szkodami natury materialnej lub ideowej, które zostały spowodowane korzystaniem lub nie korzystaniem z podanych informacji względnie korzystanie z błędnych lub niezupełnych informacji są z reguły wykluczone, jeżeli ze strony autora nie doszło do umyślnego lub wyraźnie niedbałego zawinienia, co można udokumentować. Wszystkie oferty są bez zobowiązania i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie przeprowadzanie zmian części stron lub całości oferty bez uprzedniego zapowiedzenia, poza tym prawo do uzupełniania, kasowania lub do czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji.

2. Odniesienia i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odesłań do obcych stron internetowych tzw. „linków“, które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, wkroczyłby obowiązek odpowiedzialności tylko w takim przypadku, gdyby autor posiadał wiedzę o ich treści i pod względem technicznym nie miałby możliwości zapobieżenia z korzystania w przypadku nieprawnych treści. Dlatego autor wyraźnie oświadcza, że w momencie odesłania do linków, strony, do których odesłał były wolne od nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe ukształtowanie oraz na treści połączonych stron/linkowanych stron. Z tego powodu dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich linkowanych/połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. Stwierdzenie to obowiązuje dla wszystkich linków i odnośników w obrębie własnej oferty internetowej oraz wpisów obcych w księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niezupełne treści, a w szczególności za szkody powstałe na skutek korzystania lub nie korzystania z tego rodzaju oferowanych informacji, odpowiada wyłącznie oferent danej strony, do której odesłano, a nie ten, kto wyłącznie odsyła przy pomocy linków do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawa znaku firmowego
Autor dołoży wszelkich starań aby przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów i będzie używać zestawionych przez niego samego grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych oraz tekstów. Wszystkie wymienione w obrębie oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają nieograniczenie przepisom danego obowiązującego prawa oznaczania znakiem firmowym oraz prawa własności danego zarejestrowanego właściciela. Wyłącznie na podstawie zwykłego wymienienia nie należy wyciągać wniosku, że znak firmowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich! Copyright dla opublikowanych obiektów zestawionych przez samego autora pozostaje wyłącznie u autora stron. Powielanie lub użycie tego rodzaju grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych elektronicznych i drukowanych publikacjach nie jest dozwolone bez wyraźnego zezwolenia autora.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej
Niniejszą odpowiedzialność cywilną należy traktować jako część oferty internetowej, z której odesłano na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, nie mogą mu już odpowiadać lub nie mogą mu całkowicie odpowiadać, to treści i obowiązywanie pozostałych części dokumentu są w związku z tym nienaruszone.