EN ISO 11612 Odzież chroniąca przed działaniem wysokich temperatur i płomieni

Odzież ochronna przewidziana do ochrony przy krótkim kontakcie z płomieniami i do ochrony przed przynajmniej jednym rodzajem gorąca. Wysoka temperatura może być konwekcyjna, promieniująca lub spowodowana przez duże płynne odpryski metalu - albo przez różne kombinacje wymienionych czynników. Zawsze muszą być spełnione wymogi ograniczenia rozprzestrzeniania się płomieni.

Kod A1-A2 = ochrona przez ograniczenie rozprzestrzenianie się płomieni
Kod B1-B3 = ochrona przed gorącem konwekcyjnym
Kod C1-C4 = ochrona przed gorącym promieniowaniem
Kod D1-D3 = płynne odpryski aluminium
Kod E1-E3 = płynne odpryski żelaza
Kod F1-F3 = ciepło kontaktowe

 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 7
 • 3
 • 10
 • 7
 • 3
 • 3
   • 3
   • 3
   • 2
   • 4
   • 1
 • 10
 • 7
 • 2
 • 21
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 43
 • 10
 • 7
 • 166
 • 163
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10