EN 13034 typ 6 Odzież ochronna przed płynnymi chemikaliami

Odzież ochronna z ograniczoną skutecznością ochronną przed oddziaływaniem małych ilości rozpylonych (płynne aerozole, spray) lub rozpryśniętych (występujących pod niskim ciśnieniem) chemikaliów niskiego ryzyka. Brak pełnej bariery przed wnikaniem płynów, ponieważ stosujący w przypadku skażenia może na czas podjąć odpowiednie działania. Ta odzież ochronna stosowana jest np.: w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w laboratoriach.

Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w poziomach wytrzymałości. Są one ujęte w EN 14325, Metody kontrolne i klasyfikacja wytrzymałości dla materiałów, szwów, połączeń i wiązań.
Kontrole parametrów R i P wykonywane są przy użyciu referencyjnych substancji chemicznych H2SO4 (30%), NaOH (10%), o-ksylen (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-ol (rozpuszczalnik, nierozcieńczony). Należy zwrócić uwagę na to, że przenoszenie wyników na inne substancje chemiczne nie jest możliwe lub wymaga przeprowadzenia odpowiednich prób dodatkowych.

Poziomy wytrzymałości:

 • H2SO4 R = klasa 3, P = klasa 3
 • NaOH R = klasa 3, P = klasa 3
 • klasa 3 = R > 95 %, P 1 %
 • klasa 2 = R > 90 %, P 5 %
 • klasa 1 = R > 80 %, p 10 %

Odzież nie chroni przed rozpuszczalnikami organicznymi.

 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
   • 2
   • 2
   • 2
   • 3
   • 1
 • 10
 • 7
 • 2
 • 21
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 43
 • 10
 • 7
 • 166
 • 163
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7