EKSPORT

Dystrybuujemy nasze artykuły poza granice Niemiec, przy czym przy eksporcie przywiązujemy dużą wagę do współpracy z handlem branżowym.

Bezgranicznie dobry

Dobra jakość roznosi się szybką wieścią. I tak PLANAM zdobywa rynki w Austrii, Szwajcarii, Francji Polsce, Hiszpanii, Irlandii, w krajach skandynawskich i bałtyckich.

Zarówno tu jak i w Niemczech obowiązuje zasada: sprzedaż prowadzi się wyłącznie specjalistyczny fachowy handel, gdzie kompetencja doradcza i produkt stanowią jedność. Stanowi to gwarancję dla zadowolonych klientów i jest jednocześnie wyraźną negacją tzw. „badziewia“.