Społecznie i uczciwie

Zrównoważony rozwój nie jest trendem

Sozial und Fair

Zrównoważony rozwój nie jest trendem, lecz zobowiązaniem. Dlatego jesteśmy członkiem inicjatywy SocialFair – programu, który ma na celu poprawę procesów ekologicznych w zagranicznych zakładach produkcyjnych oraz niemieckich firmach partnerskich.

Zrównoważone cele programu są jasno zdefiniowane: przejrzyste łańcuchy dostaw, bezpieczne i uczciwe warunki pracy, lepsze wykorzystanie zasobów, mniejsze zanieczyszczenia środowiska oraz obszerna dokumentacja..  

Aby to ułatwić, producenci i importerzy muszą przejść trzyetapową procedurę. Najpierw rejestrowane są podstawowe dane o zakładach. Następnie gromadzone są dane o stosowaniu poszczególnych zasobów. W ostatnim kroku na podstawie zgromadzonych informacji odkrywane są potencjały usprawnień. W oparciu o to można opracować programy służące do tworzenia bardziej zrównoważonych programów. Ze względu na nasze członkostwo w inicjatywie SocialFair przyczyniamy się do ochrony środowiska i lepszych warunków pracy, jak i wykluczenia pracy dzieci i więźniów.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://vfi-deutschland.de/social-fair/