NORMY I CERTYFIKATY

Krótka informacja dotycząca środków ochrony indywidualnej (ŚOI)

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) służą ochronie osobistej. Zostały podzielone na trzy kategorie.

ŚOI kategorii I

Odzież ochronna kategorii I chroni w przypadku małego poziomu ryzyka osobistego, którego skutki użytkownik może zidentyfikować na czas i bez zagrożenia. Np. kombinezon przeciw zabrudzeniom. Dla odzieży ochronnej kategorii I nie trzeba wystawiać świadectwa badania typu WE.

ŚOI kategorii II

Do tej kategorii należą ŚOI, których nie przyporządkowano do kategorii I ani do kategorii III. Chronią osoby w przypadku średniego poziomu ryzyka np. odzież ostrzegawcza lub lekka osłona przed gorącem. Odzież ochronna kategorii II musi być certyfikowana przez jednostkę zewnętrzną, która wystawia świadectwo badania typu WE. Takie świadectwo jest ważne przez 5 lat.

ŚOI kategorii III

Do kategorii III przyporządkowano wszystkie ŚOI, przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami życia lub zagrożeniami, które mogą powodować nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu i w przypadku których zakłada się, że użytkownik nie może zidentyfikować na czas ich bezpośrednich skutków np. zagrożenie łukiem świetlnym lub odpryskiem chemikaliów. Również w tym wypadku musi być przeprowadzona certyfikacja przez jednostkę zewnętrzną. Ponadto ŚOI kategorii III podlega pod system zarządzania jakością WE, który zapewnia kontrolę i przeprowadza badania w regularnych odstępach czasu. Wystawione świadectwo badania typu WE jest również ważne na 5 lat.

Uszlachetnianie i wprowadzanie zmian w środkach ochrony indywidualnej (ŚOI) kat. II i kat. III

Szczególnie w przypadku uszlachetniania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) jest niezbędne, aby rodzaj uszlachetniania został ustalony w świadectwie badania ŚOI i zgodnie z tym poświadczony w certyfikacie. Tutaj PLANAM również oferuje liczne możliwości wykonania certyfikowanych logo firmowych na ŚOI. W przypadku jakiegokolwiek uszlachetniania ŚOI, które nie jest certyfikowane, świadectwo badania traci swoją ważność i nie ma gwarancji pełnej ochrony osobistej.

Informacje na temat nowego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej

Zmiana Dyrektywy 89/686/EWG na Rozporządzenie (UE) 2016/425

Od 21 kwietnia 2018 roku świadectwa badania typu są wystawiane zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej. Jakie podstawowe zmiany zostały wprowadzone?

1. Świadectwa badania typu są ważne maksymalnie przez 5 lat.

2. Po upływie rocznego okresu przejściowego trwającego (od 21 kwietnia 2019) można wprowadzać do obrotu tylko środki ochrony indywidualnej zgodnie z nowym rozporządzeniem. Jednakże towary już wprowadzone do obrotu mogą być nadal sprzedawane konsumentom bez ograniczeń po 21 kwietnia 2019 roku zgodnie z dyrektywą 89/686/ EWG.

3. Niektóre ŚOI zapewniające ochronę przed urazami zagrażającymi życiu zostały przeklasyfikowane z kat. II do kat. III, np. odzież odporna na przecięcia lub środki ochrony indywidualnej zapewniające ochronę przed utonięciem.

4. ŚOI kategorii II i III w dalszym ciągu muszą być certyfikowane przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną.

5. Istniejące certyfikaty zgodnie z dyrektywą 89/686/ EWG zachowują ważność najpóźniej do 20 kwietnia 2023 r. Jeżeli jednak zmieni się kategoria ŚOI, np. odzieży odpornej na przecięcia z dotychczasowej kat. II na kat. III, wówczas stary certyfikat ważny jest do 20 kwietnia 2019 roku.

 

Oznaczenie CE

Rozporządzenie (UE) 2016/425 opisuje oznakowanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE. CE oznacza „Conformité Européenne” – „Zgodność z dyrektywami UE”

 • + to deklaracja producenta
 • + znak CE jest umieszczany zawsze przed wprowadzeniem do obrotu
 • + dotyczy on tylko produktów, dla których oznaczenie CE jest wymagane zgodnie z określoną dyrektywą
 • + nie jest to zatem oznaczenie dobrowolne
 • + wszystkie ŚOI kategorii I, II i III muszą być opatrzone oznaczeniem CE

Znak ten określa minimalne normy bezpieczeństwa dla produktów. Produkty wymagające oznakowania muszą być oznaczone symbolem „CE”, aby w ogóle można je było wprowadzić do obrotu w UE.

EN 343

EN 343 Odzież chroniąca przed deszczem

Ta europejska norma wyjaśnia jakie są wymogi związane z odzieżą ochronną na złą pogodę. Parametry sprawdzane według tej normy to odporność na przenikanie wody (wodoszczelność) i odporność na przenikanie pary wodnej (przewiewność).

Te dwa parametry są także podzielone na 4 klasy. Wymogi dla odporności na przenikanie wody:

Odporność na przepuszczanie wody (WP)  Klasa 1  Klasa 2  Klasa 3  Klasa 4
Materiał przed praniem  WP ≥ 8000 Pa ≙ ok. 816 mm słupa wody  –  –    –
 Materiał po praniu   –  WP ≥ 8000 Pa ≙ ok. 816 mm słupa wody  WP ≥ 13 000 Pa ≙ ok. 1326 mm słupa wody  WP ≥ 20 000 Pa ≙ ok. 2040 mm słupa wody
 Szwy przed praniem  WP ≥ 8.000 Pa  WP ≥ 8.000 Pa  WP ≥ 13.000 Pa   –
Szwy po praniu   –   –   –  WP ≥ 20.000 Pa

 

1000 PA odpowiada ok. 102 mm słupa wody. Słup wody wskazuje ciśnienie wody, jakie może wytrzymać materiał wierzchni, zanim zostanie spenetrowany przez wodę. Informacje oznaczają granicę obciążenia, przy której pierwsza kropla przenika przez tkaninę

Wymogi dla odporności na przenikanie pary wodnej: 

 • Klasa 1 = Ret > 40
 • Klasa 2 = Ret > 25 ≤ 40
 • Klasa 3 = Ret > 15 ≤ 25
 • Klasa 4 = Ret ≤ 15
EN 342

EN 342 Odzież chroniąca przed chłodem

Odzież ochronna jest noszona podczas prac w chłodniach i zimnym otoczeniu w temperaturach -5°C lub mniej. Aby zapewnić optymalną ochronę, odzież należy nosić jako uniform (parka – spodnie ogrodniczki, bluza – spodnie ogrodniczki lub kombinezon). Ponadto należy stosować odpowiednią osłonę głowy i rąk oraz obuwie ochronne. W ramach procedury badania wg EN 342 sprawdzana jest izolacja cieplna oraz przepuszczalność powietrza.

Ten piktogram podaje informację o stopniu skuteczności ochrony. Liczby, które znajdują się pod spodem, oznaczają np. 0,477 (B) zmierzoną wynikową cieplną izolację podstawową, przy czynnościach wykonywanych na stojąco z obciążeniem bardzo lekkim do średniego. Odpowiedni czas działania przy różnych temperaturach otoczenia można odczytać z poniższej tabeli na podstawie zmierzonych wartości:

 

Izolacja Osoba nosząca przy czynnościach nieruchomych 115 W/m2 Osoba nosząca przy czynnościach w ruchu Lekka 115 W/m2 Średnia 170 W/m2
I cler m2 * K/W Prędkość powietrza
0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s
  8h 1h 8h 1h 8h 1h 8h 1h 8h 1h 8h 1h

0,265

13 0 19 7 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 10 -4 17 3 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 5 -12 13 -3 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -32
0,470 0 -20 7 -9 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -5 -26 4 -14 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -10 -32 0 -20 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

 

EN 14058

EN 14058 odzież chroniąca podczas pracy w chłodnym otoczeniu

W przypadku umiarkowanie niskich temperatur powyżej -5°C stosowane są elementy odzieży chroniące przed wychłodzeniem miejscowym ciała, również przy czynnościach wykonywanych we wnętrzu, np. w branży spożywczej. Przepuszczalność powietrza, izolacja cieplna i opór przenikania ciepła są poddawane testom. Elementy odzieży służą do ochrony ciała przed chłodnym otoczeniem.

DIN EN ISO 20471

DIN EN ISO 20471 bardzo widoczna odzież ostrzegawcza

Ciemność i zła widoczność to czynniki wysokiego ryzyka przy pracy na zewnątrz. Często lekceważone są niebezpieczne sytuacje związane z pracą przy jezdni, np. na terenie budowy. Również w okolicy torów kolejowych, na lotniskach lub w porcie widoczność jest bardzo ważna.

Definicja stopni ryzyka
Nowa norma DIN EN ISO 20471 nie rozróżnia zastosowania zawodowego od niezawodowego. Generalnie dotyczy wszystkich sytuacji związanych z ryzykiem niezauważenia osoby oraz odnosi się wyłącznie do odzieży ostrzegawczej noszonej przy wysokim ryzyku. Odzież podzielona jest na klasy 1, 2 i 3.

Materiał Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Materiał pomocniczy 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2
Materiał odblaskowy 0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2
Materiał o różnych właściwościach 0,20 m2 n.a. n.a.

Wzór
Podkreślona jest rozpoznawalność ludzkiej sylwetki. Fluoryzujący materiał oraz poziome paski odblaskowe muszą obejmować tors oraz jeśli występują, to nogawki i rękawy. Produkty klasy 3 muszą obejmować tors oraz posiadać paski odblaskowe na rękawach lub długich nogawkach.
Kamizelki ostrzegawcze oraz spodnie ostrzegawcze typu ogrodniczki mogą być certyfikowane pojedynczo, więc już nie według klasy 3. Paski odblaskowe wokół brzucha na ochronnych spodniach ostrzegawczych typu ogrodniczki nie będą dłużej brane pod uwagę.
Wyraźne kombinacje poziomych oraz pionowych odbijających światło pasków zapewniają najlepszy wizualny kontrast na prawie każdym tle. Unikać powinno się nadmiernie przekątnych elementów i niewyraźnych form. Według normy DIN EN ISO 20471 można również certyfikować kombinacje odzieży, np. ochronna kurtka ostrzegawcza w połączeniu z ochronnymi spodniami ostrzegawczymi.

Klare Kombinationen aus horizontalen und vertikalen retroreflektierenden Streifen bieten den besten visuellen Kontrast mit den meisten Hintergründen. Übermäßig diagonale Elemente und unklare Formen sind zu vermeiden. Mit der DIN EN ISO 20471 sind auch Bekleidungskombinationen, z. B. Warnschutz Jacke mit Warnschutz Hose, zertifizierbar.

Piktogram
Odzież oznaczana jest piktogramem klasy 1, 2 lub 3.
W instrukcji obsługi odzieży dodatkowo musi zostać umieszczona informacja, że trwałość produktu nie zależy jedynie od ilości cykli czyszczenia, ale również od użycia, pielęgnacji i składowania.

Taśma odblaskowa 
Srebrna tkanina odblaskowa została opracowana dla odzieży ostrzegawczej oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby poprawić widoczność pracowników po zmroku i w warunkach złej widoczności. Przy oświetleniu reflektorami samochodu materiał świeci biało nawet wówczas, gdy osoba nosząca takie ubranie znajduje się na skraju drogi. Srebrna tkanina odblaskowa składa się z bezpośrednio odbijających światło otwartych kuleczek szklanych, naniesionych na trwałą tkaninę mieszaną (65% poliester/ 35% bawełna). Jej siła odblaskowa znacznie przekracza minimalne wartości siły odblasku wymagane w najwyższej klasie 3. Właściwości odblaskowe są niezależne od kierunku padania światła na odzież.

EN ISO 11611

EN ISO 11611 – Odzież ochronna do prac spawalniczych i podobnych

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ta służy ochronie osób przy spawaniu oraz w procesach pokrewnych z porównywalnym zagrożeniem. Odzież ta chroni noszącego przed drobnymi odpryskami metalu i tak zwanymi perłami ze spawania, a także przed iskrami, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i przed promieniowaniem cieplnym w łuku elektrycznym. W normalnych warunkach spawania zapewnia w ograniczonym stopniu izolację elektryczną od przewodów będących pod napięciem stałym do około 100 V.

Zgodnie z EN ISO 11611 odzież ochronną dzieli się w zależności od działania ochronnego na następujące klasy:
Klasa 1 = ochrona przy mniej ryzykownych pracach spawalniczych i w sytuacjach, gdy ilość odprysków i temperatura na skutek promieniowania cieplnego są nie tak duże
Klasa 2 = ochrona przy ryzykownych pracach spawalniczych i w sytuacjach wysokich temperatur, przy silnym promieniowaniu cieplnym

EN ISO 11612

EN ISO 11612 Odzież chroniąca przed działaniem wysokich temperatur i płomieni

Odzież ochronna przewidziana do ochrony przy krótkim kontakcie z płomieniami i do ochrony przed przynajmniej jednym rodzajem gorąca. Wysoka temperatura może być konwekcyjna, promieniująca lub spowodowana przez duże płynne odpryski metalu - albo przez różne kombinacje wymienionych czynników. Zawsze muszą być spełnione wymogi ograniczenia rozprzestrzeniania się płomieni.

Kod A1-A2 = ochrona przez ograniczenie rozprzestrzenianie się płomieni
Kod B1-B3 = ochrona przed gorącem konwekcyjnym
Kod C1-C4 = ochrona przed gorącym promieniowaniem
Kod D1-D3 = płynne odpryski aluminium
Kod E1-E3 = płynne odpryski żelaza
Kod F1-F3 = ciepło kontaktowe
EN 13034 Typ 6

EN 13034 typ 6 Odzież ochronna przed płynnymi chemikaliami

Odzież ochronna z ograniczoną skutecznością ochronną przed oddziaływaniem małych ilości rozpylonych (płynne aerozole, spray) lub rozpryśniętych (występujących pod niskim ciśnieniem) chemikaliów niskiego ryzyka. Brak pełnej bariery przed wnikaniem płynów, ponieważ stosujący w przypadku skażenia może na czas podjąć odpowiednie działania. Ta odzież ochronna stosowana jest np.: w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w laboratoriach.

Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w poziomach wytrzymałości. Są one ujęte w EN 14325, Metody kontrolne i klasyfikacja wytrzymałości dla materiałów, szwów, połączeń i wiązań.
Kontrole parametrów R i P wykonywane są przy użyciu referencyjnych substancji chemicznych H2SO4 (30%), NaOH (10%), o-ksylen (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-ol (rozpuszczalnik, nierozcieńczony). Należy zwrócić uwagę na to, że przenoszenie wyników na inne substancje chemiczne nie jest możliwe lub wymaga przeprowadzenia odpowiednich prób dodatkowych.

Poziomy wytrzymałości:

 • H2SO4 R = klasa 3, P = klasa 3
 • NaOH R = klasa 3, P = klasa 3
 • klasa 3 = R > 95 %, P < 1 %
 • klasa 2 = R > 90 %, P < 5 %
 • klasa 1 = R > 80 %, p < 10 %

Odzież nie chroni przed rozpuszczalnikami organicznymi.

EN 1149

EN 1149-3 Metoda testowa Pomiar spadku ładunku

Pomiar opadania ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiałów odzieżowych. Opadanie ładunku = przemieszczanie się ładunku przez lub poprzez materiał, przez co zmniejsza się gęstość ładunku lub potencjał powierzchni w tym punkcie, w którym znajdował się ładunek.

Typowe obszary zastosowania to zakłady zasilania (np. w gaz, płynne ciecze palne, paliwa), petrochemia, stacje benzynowe, czyszczenie cystern itd. Należy zwracać uwagę na bezpieczne uziemienie np. poprzez przewodzące obuwie. (opór przewodzenia obuwia < = 10ex8). Całkowite pokrycie ciała (także odzieży spodniej). Nie zdejmować w obszarach grożących eksplozją. Odzież ochronną zawsze nosić zapiętą. Do pracy w strefie eksplozji 0 i dla mieszanek gazowo/parowych grupy wybuchowej IIC wymaga się dodatkowych analiz ryzyka charakterystycznego dla danej pracy.

EN 1149-5 Wymagania dotyczące właściwości elektrostatycznych

Norma ta stanowi część serii norm dotyczących procedur kontroli i wymogów w zakresie właściwości elektrostatycznych odzieży. Określa ona wymogi dla odzieży elektrostatycznej i odprowadzającej ładunki elektryczne, dotyczące unikania zapłonowych wyładowań elektrostatycznych. W łatwopalnych atmosferach nasyconych tlenem te wymogi mogą okazać się niewystarczające. Ta norma nie dotyczy ochrony przed napięciem sieciowym.

EN 61482-1-2 cl. 1

EN 61482-1-2 klasa 1 Ochrona przed łukiem elektrycznym (4 kA/500 ms)

Norma odnosi się do testu, który symuluje działanie zakłóceniowego łuku elektrycznego na przednią stronę ciała na wysokości klatki piersiowej. Odzież ta nie jest ochronną odzieżą izolującą elektrycznie - nie służy jako ochrona przed przeniknięciem prądu do ciała. Do całkowitej ochrony ciała należy nosić odpowiednie dodatkowe wyposażenie ochronne (np. rękawica, osłonę twarzy, wizjer). Odzież nosić zawsze zapiętą. Odzież ochronną należy nosić podczas prac w strefie niskich napięć, jak np. skrzynki przyłączy domowych aby zabezpieczała przed termicznym oddziaływanie zakłóceniowego łuku elektrycznego.

DIN EN 14404

DIN EN 14404 Ochrona kolan do prac wykonywanych klęcząc

Podczas prac wykonywanych klęcząc istnieje stały nacisk na kolana. Te obciążenia powinny być równomiernie rozdzielone dzięki ochronie kolan. Ponadto powinna chronić przed skaleczeniami lub uszkodzeniami spowodowanymi ostrymi powierzchniami, małymi kamykami lub podobnymi przedmiotami znajdującymi się na podłożu. Ochrona kolan została podzielona na 4 typy:

Typ 1: Ochrona kolan niezależna od odzieży, mocowana na nogach.
Typ 2: Poduszki w kieszeniach na nogawkach lub poduszki na stałe przymocowane do spodni
Typ 3: Wyposażenie nieprzymocowane do ciała.
Typ 4: Ochrona kolan jako część wyposażenia z dodatkowymi funkcjami.

Dodatkowo rozróżnia się dwa poziomy wytrzymałości:

Poziom 1: Ochrona kolan przeznaczona do płaskich nawierzchni, bez zagrożenia wystającymi przedmiotami o ponad 1 cm nad powierzchnią.
Poziom 2: Ochrona kolan przeznaczona do użytku w trudnych warunkach np. podczas klęczenia na kamieniach w kopalni lub kamieniołomach.

Nakolanniki PLANAM nr art. 9901027 odpowiadają ochronie kolan typu 2, poziom 1. Certyfikat jest ważny wyłącznie w połączeniu ze spodniami do pasa PLANAM, spodniami ogrodniczkami lub kombinezonem i nie może być przeniesiony na inny rodzaj artykułu.

HACCP

HACCP

Skrót HACCP oznacza „Hazard Analysis and Critical Control Points”, co znaczy „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli”. HACCP nie jest przepisem prawnym, lecz podręcznikiem, w którym możliwe jest uwzględnienie wymogów indywidualnych dla danego przedsiębiorstwa. W przypadku tych wytycznych nie chodzi o środki ochrony indywidualnej, lecz o ochronę artykułów spożywczych.

 

Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite 8912N

Srebrna tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 8912N została opracowana dla odzieży ostrzegawczej oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby poprawić widoczność pracowników po zmroku i w warunkach złej widoczności. Przy oświetleniu reflektorami samochodu materiał świeci biało nawet wówczas, gdy osoba nosząca takie ubranie znajduje się na skraju drogi. Srebrna tkanina odblaskowa Scotchlite™ 8912N składa się z bezpośrednio odbijających światło otwartych kuleczek szklanych, naniesionych na trwałą tkaninę mieszaną (65% poliester/35% bawełna). Jej siła odblaskowa znacznie przekracza minimalne wartości siły odblasku wymagane w najwyższej klasie 2. Właściwości odblaskowe są niezależne od kierunku padania światła na odzież.

Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite 8906

Srebrna tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 8906 została opracowana dla odzieży ostrzegawczej oraz odzieży roboczej i branżowej po to, aby poprawić widoczność pracowników po zmroku i w warunkach złej widoczności. Przy oświetleniu reflektorami samochodu materiał świeci biało nawet wówczas, gdy osoba nosząca takie ubranie znajduje się na skraju drogi. Srebrna tkanina odblaskowa Scotchlite™ 8906 składa się z bezpośrednio odblaskowych otwartych kulek szklanych naniesionych na materiał nośny wykonany w 100% z poliestru. Jej siła odblaskowa znacznie przekracza minimalne wartości siły odblasku wymagane w najwyższej klasie 2.
Właściwości odblaskowe są niezależne od kierunku padania światła na odzież.

Taśma odblaskowa 3M™ Scotchlite 8935

Srebrna tkanina odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 8935 została stworzona, aby po naniesieniu na odzież ostrzegawczą, zwłaszcza na odzież roboczą o zmniejszonej palności, polepszyć widoczność osoby ją noszącej w ciemności i przy złej widoczności. Jednocześnie produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i świetną trwałością w użyciu. Przy oświetleniu reflektorami samochodu materiał świeci biało nawet wówczas, gdy osoba nosząca takie ubranie znajduje się na skraju drogi.

Srebrna tkanina odblaskowa Scotchlite™ 8935 składa się z bezpośrednio odblaskujących otwartych kulek szklanych, które naniesione są ze specjalną warstwą wiążącą na trwałą, trudnopalną 100% tkaninę bawełnianą. Jej siła odblaskowa znacznie przekracza minimalne wartości siły odblasku wymagane w najwyższej klasie 2. Właściwości odblaskowe są niezależne od kierunku padania światła na odzież.

Wysokiej jakości taśmę odblaskową można prać w temperaturze 60°C, przez 50 cykli domowego prania, zgodnie z EN ISO 20471.

 

OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-TEX® Standard 100 jest niezależnym systemem kontroli i certyfikacji surowców, półfabrykatów i produktów tekstylnych na wszystkich etapach ich przetworzenia. Przykładowe artykuły podlegające certyfikacji: surowe i farbowane/uszlachetniane przędze, surowe i farbowane/uszlachetniane tkaniny i dzianiny, artykuły konfekcjonowane (odzież wszelkiego rodzaju, tekstylia domowe, bielizna pościelowa, artykuły frotowe, zabawki tekstylne i wiele innych).

Kryteria
Badania na obecność substancji szkodliwych obejmują:

 • substancje zabronione ustawowo,
 • substancje objęte ustawową reglamentacją,
 • substancje o znanym niekorzystnym wpływie na zdrowie (poza chemikaliami objętymi regulacjami ustawowymi)
 • oraz parametry profilaktyki zdrowotnej.

Całość wymagań znacząco wykracza poza obowiązujące przepisy krajowe.

Dlaczego OEKO-TEX®?
System OEKO-TEX® Standard 100 powstał na początku lat 90-tych XX wieku w reakcji na zapotrzebowanie konsumentów i ogółu społeczeństwa na tekstylia nie mające szkodliwego wpływu na zdrowie. „Trucizna w tekstyliach” i inne nagłówki w gazetach o podobnie negatywnym wydźwięku w tamtych czasach pojawiały się bardzo często i piętnowały chemikalia używane w produkcji tekstyliów jako szkodliwe i groźne dla zdrowia. Wymagań stawianych nowoczesnym produktom tekstylnym nie da się jednak spełnić bez zastosowania pewnych substancji chemicznych. Modne kolory, łatwa pielęgnacja, długa żywotność i wiele innych właściwości funkcjonalnych to szereg cech, których oczekuje się obecnie po tekstyliach i w zależności od zastosowania (np. w przypadku odzieży roboczej i ochronnej) są one po części niezbędne.

 

Odzież ochronna UV z filtrem przeciwsłonecznym

Największy ludzki organ, skóra jest narażona w lecie na wielkie niebezpieczeństwo. Promieniowanie ultrafioletowe może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka skóry. Zwykłe tkaniny przepuszczają promienie i nie gwarantują wystarczającej ochrony.
Bezpieczeństwo, potwierdzone certyfikatami, gwarantują ubrania firmy PLANAM, chroniące przed promieniowaniem UV.

Kolekcja posiadająca certyfikaty ochrony UV „ PROTECT 80” i „PROTECT 40” gwarantuje optymalną prewencję. Podobnie jak w przypadku innych środków chroniących przed słońcem, wartość filtra ochronnego zapewnia bezpieczne i dłuższe przebywanie na słońcu. Osoba nosząca odzież PLANAM może 80, względnie 40 razy dłużej przebywać na słońcu niż osoba bez ochrony przeciwsłonecznej. Dlatego uszlachetnione ubrania ze zintegrowanym filtrem ochronnym oferują optymalną ochronę dla skóry. Wrażliwe na słońce osoby mogą przebywać dzięki tym ubraniom dłużej na słońcu, bez konieczności smarowania całego ciała kremem ochronnym. W celu określenia czasu ochrony własnej, czyli czasu, w którym można ryzykować ekspozycję na słońce bez uszkodzenia skóry, należy znać indywidualny typ karnacji. Wskazany stopień ochrony UV, np. Protect 80, określa, o jaki współczynnik można przedłużyć czas ochrony własnej wyłącznie przez noszenie tekstyliów.

 

Inicjatywa na rzecz zgodności ze standardami społecznymi w krajach produkcji

Firma PLANAM przyłączyła się do inicjatywy „ sozial-fair” Stowarzyszenia Importerów Towarów Gotowych (Verband der Fertigwarenimporteure e.V. – VFI). Tym samym zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania warunków „sozial-fair”, gwarantujących socjalne, przyjazne warunki pracy w ich własnych krajach, jak i w krajach produkcyjnych wyższego szczebla.

Jesteśmy świadomi socjalnej odpowiedzialności, w związku z czym wspieramy międzynarodowe zasady zatrudniania do pracy dzieci i zakazu pracy przymusowej. Ponadto narzucamy naszym dostawcom zapewnianie przez nich minimalnych standardów bhp, a także gwarantowanie przestrzegania czasu pracy i wynagrodzenia zgodnie z krajowymi lub taryfowymi wytycznymi oraz przyznawanie wolności zrzeszania się.

PLANAM potwierdza i dokumentuje przestrzeganie standardów we własnej firmie oraz u poddostawców, a także udostępnia odpowiednie dokumenty autoryzowanym kontrolerom VFI w znaczeniu ogólnym, a także indywidualnie poszczególnym firmom na ich prośbę.

Dzięki tym działaniom możemy zapewniać odpowiedzialną produkcję u naszych dostawców, opartą na standardach socjalnych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sozial-fair.eu.